Zarząd Stowarzyszenia


Prezes
    Anna Żarów - Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu
                         e-mail: Anna.Zarow@pbw.org.pl
                         tel.
15 822 13 73 wew. 21; 15 821 13 91

Skarbnik
    Ewa Majer-Bobruś - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu
                         e-mail: bib.bud@gmail.com

Sekretarz
   
Renata Pryga - Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu
                         e-mail: libri.tbg@wp.pl

Komisja Rewizyjna


    Danuta Drałus
   Justyna Gregorowicz-Janczak